Focus on “Holistic Integrative Medicine” - Guest edited by Dr. Zhiping Yang, Prof. Daiming Fan, Dr. Xingshun Qi

Posted On 2018-01-22 06:18:46
Preface
Toward a new era of holistic integrative medicine
Zhiping Yang, Xingshun Qi, Daiming Fan

Original Article
Metabolic inflammatory syndrome: a novel concept of holistic integrative medicine for management of metabolic diseases
Renming Hu, Ying Xie, Bin Lu, Qiang Li, Fengling Chen, Lianxi Li, Ji Hu, Ying Huang, Qin Li, Weiwei Ye, Rumei Li, Naijia Liu, Jinya Huang, Zhaoyun Zhang, Linuo Zhou, Min He, Weihu Fan, Jie Liu, Jie Wen, Lili Chen, Yehong Yang, Yiming Li, Daiming Fan, Xixing Zhu

Review Article
Introduction to Holistic Integrative Ophthalmology
Weiwei Chen, Mayinuer Yusufu, Ningli Wang

Review Article
Efficacy and safety of integration of traditional and Western medicine for the treatment of spontaneous bacterial peritonitis in liver cirrhosis: a systematic review
Ran Wang, Dan Han, Mingyu Sun, Rolf Teschke, Sien-Sing Yang, Nahum Mendez-Sanchez, Zhiping Yang, Mengzhu Li, Andrea Mancuso, Fernando Gomes Romeiro, Xiaozhong Guo, Xingshun Qi, written on behalf of the AME Liver Disease Collaborative Group

Perspective
Fecal microbiota transplantation: understanding from holistic integrative view
Bota Cui, Faming ZhangGuest editors: Prof. Daiming Fan, Dr. Xingshun Qi and Dr. Zhiping Yang